Frederikssund Kommunes logo

Børn og unge med handicap eller kronisk lidelse

Har du et barn med handicap eller en kronisk langvarig lidelse, har du mulighed for at få vejledning og støtte til familien.

Vi lægger vægt på, at vi sammen med jer afdækker jeres behov for støtte, så vi kan sikre, at der er helhed omkring den hjælp jeres barn har brug for.

Du kan få telefonisk rådgivning i Center for Familie og Rådgivnings Specialteam på telefon 47 35 10 00

Har dit barn behov for særlig institutions- og pasningstilbud, kan du læse mere om PPR-Psykologerne eller om dagtilbud til børn.

Hvis dit barn har brug for hjælpemidler, kan du kontakte Visitationen på telefon 47 35 19 00 eller pr. mail til Myndighed.

Det kan være forbundet med ekstra udgifter at forsørge et barn med handicap og/eller kroniske lidelser. Du kan søge om økonomisk støtte til merudgifter og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Har du et barn med betydelig og varig nedsat funktionsevne skal du/I tilbydes Familievejledning. Læs mere om Familievejlederordningen i Frederikssund Kommune.

Koordineret Indsats på Tværs (KIT) er en samarbejdsmodel, hvor kommuner og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) arbejder tæt sammen, når børn og unge med psykiske vanskeligheder har brug for en indsats fra både kommune og psykiatri. KIT understøtter et sammenhængende og koordineret udrednings- og behandlingsforløb, hvor I som familie får en rettidig og relevant hjælp. KIT samtykke, du samtykker til at kommunen må dele oplysninger med BUC

Når barnet fylder 18, er der andre lovbestemmelser der træder i kraft. Se voksne med særlige behov