Frederikssund Kommunes logo

Job, erhverv og kulturs møde den 09. august 2022

Byrådssalen kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter

96Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Pkt. 97 blev taget af dagsordenen. Den øvrige dagsorden blev godkendt.

97Beslutning om fokusområder til Beskæftigelsesplan 2023

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Drøfte og beslutte fokusområder for Beskæftigelsesplan 2023.
 2. Drøfte og beslutte tids- og høringsplan.

Beslutning

Taget af dagsordenen.

Bilag

98Drøftelse af indsatsområder på beskæftigelsesområdet til budget 2023-2026

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Drøfte de fire områder med henblik på evt. inddragelse i budgetprocessen

Beslutning

Drøftet.

Administrationen skal forelægge et forslag til et konkret projekt inkl. økonomi, der kan øge rekrutteringen til omsorg- og sundhedsområdet for udvalget.

99Orientering om kvartalsbog - 2. kvartal 2022 - Orientering om status på beskæftigelsesindsatsen

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

100Beslutning om ansøgning til kulturpuljen fra Radio Mix FM og Funky Town

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Sagen drøftes, og der træffes en beslutning

Beslutning

Udvalget besluttede, at der skal ydes et tilskud fra kulturpuljen på 25.000 kr. i år.

Der skal forelægges et forslag til en fremadrettet samarbejdsaftale for udvalget.

Bilag

101Beslutning om tidsplan for kulturpris 2022

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Godkende tids- og procesplan.

Beslutning

Godkendt.

102Beslutning om venskabsby i Ukraine

Indstilling

Administrationen indstiller, at Job, erhverv og kultur over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der på nuværende grundlag ikke tages et kommunalt initiativ til et venskabsbysamarbejde.

Beslutning

Anbefales. Udvalget ønsker at gennemføre det tidligere planlagte møde med lokale interessenter om samarbejde med venskabsbyer.

Bilag

103Beslutning vedr. projekt kulturtiltag Slangerup

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. De indkomne ideer drøftes og vurderes med henblik på eventuelle tiltag.
 2. Mulighederne for at tilbyde de kulturelle foreninger i Slangerup adgang til et fælleslokale som kulturelt mødested undersøges.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Drøftet.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Udvalget ønsker at mødes med de kulturelle foreninger i Slangerup og fortsætte dialogen.

Bilag

104Beslutning om tilpasset mødestruktur mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhvervs bestyrelse

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Godkende tilpasset mødestruktur.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

105Drøftelse om prioritering af Frederikssund Erhvervs arbejdsopgaver for Frederikssund Kommune

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Drøfte prioritering af Frederikssund Erhvervs arbejdsopgaver for Frederikssund Kommune.

Beslutning

Drøftet. Udvalget ønsker, at samarbejdsaftalen efterleves.

Bilag

106Orientering om overnatningskapacitetsanalyse i Frederikssund Kommune

Indstilling

Administrationen indstiller, at Job, erhverv og kultur over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker en temadrøftelse om overnatningskapacitet.

Bilag

107Meddelelser

108Underskrifter

Beslutning

-