Frederikssund Kommunes logo

Anbefalinger ved byggeri

Når dit hus skal renoveres, om- eller tilbygges er der en række forhold, der skal tages stilling til. Det byggetekniske skal selvfølgelig være i orden. Men spørgsmålet om husets udseende er også væsentligt. Det gælder i princippet for alle huse, men nok specielt for de huse, der i forvejen har en høj bevaringsværdi. Der findes ingen facitliste, der giver den rigtige løsning, men det er en god hovedregel at tage udgangspunkt i husets oprindelige arkitektur. Forhold som proportioner, materialer og farver er grundelementer i husets arkitektur, som bør respekteres, hvis huset skal bevare sit særpræg og kvalitet.

Ældre huse bliver i mange tilfælde moderniseret med materiale og metoder, der er fremmede for huse og kan være direkte ødelæggende i æstetisk henseende. Det er ofte faktorer som økonomi og omfanget af arbejdet, der er afgørende for valget af løsninger. Heldigvis har der i de sidste 10-20 år været en stadig stigende forståelse for at videreføre og genskabe husenes arkitektoniske og kulturhistoriske værdier.

Det er nogle grundlæggende bygningselementer som facader, vinduer, døre, tage, kviste, der giver husets dets arkitektoniske udtryk, og som det er vigtigt at værne om ved byggeprojekter. Vi har udarbejdet nogle beskrivelser af de enkelte bygnings-elementer med nogle anbefalinger, som kan bruges s0m rettesnore for arbejdet med byggeriet.

Se beskrivelserne og anbefalingerne.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at det kan være en fordel at få faglig bistand fra en håndværker eller en arkitekt før du kaster dig ud i grundlæggende ændringer af dit hus.

Fjord- og bymiljø. Skyllebakke Havn og Frederiksund set fra fjorden. Foto: Kenneth Jensen.

Foto: Kenneth Jensen.