Frederikssund Kommunes logo

Planstrategi og kommuneplan

Hvert fjerde år vedtager kommunalbestyrelsen en ny kommuneplan, der tegner udviklingen i Frederikssund Kommune de næste 12 år frem. Kommuneplanen beskriver Byrådets mål og ønsker for kommunens fysiske udvikling og fastlægger rammerne for hvordan byerne og landområderne må bruges og bebygges de næste 12 år. Arbejdet med en kommuneplan indledes med at Byrådet i første halvdel af byrådet 4-årsperiode vedtager en planstrategi, som udpeger visioner og mål for kommunens udvikling og fastlægger hvilke emner, der skal være fokus på i den videre planlægning.


Den gældende planstrategi er Planstrategi 2019. Planstrategien fortæller om Byrådets mål for udvikling af kommunens byer, fjordlandet, grøn omstilling og infrastruktur og lægger sporene til en fuld revision af kommuneplanen til vedtagelse inden udgangen af 2021. Gå til Planstrategi 2019 - Fremtidens Frederikssund.

Den gældende kommuneplan er Kommuneplan 2021-2033. Gå til Kommuneplan 2021-2033.