Frederikssund Kommunes logo

Planstrategi og kommuneplan

Hvert fjerde år vedtager kommunalbestyrelsen en ny kommuneplan, der tegner udviklingen i Frederikssund Kommune de næste 12 år frem. Kommuneplanen beskriver Byrådets mål og ønsker for kommunens fysiske udvikling og fastlægger rammerne for hvordan byerne og landområderne må bruges og bebygges de næste 12 år. Arbejdet med en kommuneplan indledes med at Byrådet i første halvdel af byrådet 4-årsperiode vedtager en planstrategi, som udpeger visioner og mål for kommunens udvikling og fastlægger hvilke emner, der skal være fokus på i den videre planlægning.

Den gældende planstrategi er Planstrategi 2023  "Fremtidens grønne udviklingskommune". Planstrategien er Byrådets strategi for den langsigtede fysiske udvikling i kommunen. Byrådet har vedtaget ambitiøse mål for bosætningen i kommunen, for den grønne omstilling og klimatilpasningen og for naturen og biodiversiteten i kommunen. Planstrategi 2023 står på skuldrene af dette arbejde, og klima og natur er et gennemgående emne, der folder sig ud gennem samtlige temaer. Strategien lægger op til en kommuneplanlægning, som skal fokusere på udvikling og grøn omstilling i kommunens byer og landskaber. Gå til Planstrategi 2023 - Fremtidens grønne udviklingskommune

Den gældende kommuneplan er Kommuneplan 2021-2033. Gå til Kommuneplan 2021-2033.