Frederikssund Kommunes logo

Stilblade for bevaringsværdige huse

Med stilbladene og de tilknyttede billeder ønsker Frederikssund Kommune at sætte fokus på de særlige værdier, der er knyttet til de bygningstype, der indgår i kommunens SAVE-registrering. Det vil sige huse fra ført 1940. 

Stilbladene beskriver nogle af de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i Frederikssund Kommune.

Stilretning / periode17001725175017751800182518501875190019251950
Bindingsværkxxxxxxxx   
Klassisisme   xxxxx   
Historisisme      xxx  
Nationalromantik        xx 
Bedre byggeskik         xx
Funktionalisme          x

Stilbladene gennemgår de typiske kendetegn for hver stilart og giver anbefalinger til vedligeholdelse og fornyelse af de mange unikke huse.

De enkelte huse har deres eget særpræg, deres egen historie, som ikke altid følger den generelle historiske udvikling af arkitekturen. Stilbladene er tænkt til inspiration og vejledning for den enkelte husejer snarere end præcise anvisninger. Det er således kommunens håb, at stilbladene kan medvirke til at åbne ejernes øjne for den ofte spændende historie, husene gemmer på. Samtidig vil stilbladene blive anvendt som værktøj ved kommunens behandling af byggesager på bevaringsværdige bygninger.

Det er primært de bygninger, der er noteret med en høj værdi i kommunens SAVE-registrering, der er målet for de anbefalinger, der ligger i stilbladene.

Bindingsværk er en byggeteknik, der her i landet har været brugt siden oldtiden. Et bindingsværkshus har et skelet af træ, som bærer husets tag og holder på væggene.
Historicismen er en stilart, der klart adskiller sig fra enevældens foregående, stramme klassicisme. Det enkelte hus kan have elementer fra tidligere tiders italienske, franske, tyske og hollandske arkitektur.
Klassicismen er en stilart, hvor man igen gik tilbage til antikkens formsprog med udgangspunkt i græske og romerske forbilleder og i den italienske renæssance.
Nationalromantik opstod som stilart i 1890’erne og varede frem til ca. 1920. Mange af bygningerne "låner" træk fra vikingetidens ornamentik og fra middelalderens arkitektur, som blev opfattet som mere ”dansk” end senere tiders byggeskik.
Bedre Byggeskik er en særlig dansk arkitekturstilart, der varer fra ca. 1915 til omkring 1940. Arkitekturen tager udgangspunkt i de gamle håndværkstraditioner og i det enkle ”danske” hus.
Den internationale funktionalisme markerede sig i 1920'erne og 30'erne med en nyskabende kubistisk arkitektur. Nye byggeteknologier åbnede for det nye formsprog.
Anbefalinger og gode råd når du skal i gang med renovering, ombygninger eller nybygning i områder med bevaringsværdige bygninger.