Frederikssund Kommunes logo

Kulturarv

Kulturarv er et begreb der bruges som betegnelse for kulturelle elementer, som anses for at være udtryk for en "kollektiv hukommelse" om fortiden. Erindringen kan være fælles for en kommune, for en del af et byområde eller for en særlig lokalitet. Kulturarven er med til at give stederne en særlig "identitet".

Kulturarven er også udtrykt ved bygninger, der har særlige arkitektoniske eller kulturhistoriske kvaliteter, og derfor har kommunal eller lokal betydning. Bygninger, der i deres helhed anses som unikke for deres tid eller som hustype.

Billede af hvidkalket kirke med rødt tegltag på markFrederikssund Byråd har fokus på kommunens kulturarv. Det indebærer, at der i kommuneplanen skal indarbejdes retningslinjer for nogle særligt udpegede kulturmiljøer i kommunens forskellige bysamfund. Der er allerede udarbejdet et kommuneatlas for den tidligere Frederikssund Kommune, der rummer en gennemgribende registrering og beskrivelse af kommunens udviklingshistorie, særlige kulturmiljøer og arkitektoniske kvaliteter. Kommuneatlasset rummer også en registrering af bygningernes bevaringsværdier.

Nu er målet at udbrede registreringen af kulturarven til også at omfatte andre af kommunens bysamfund. Skibby har gennemgået en registrering og dele af Slangerup står for.

Registrering af bygninger og krav ved nedrivning, ændring eller ombygning
Registrering af kulturmiljøer for Frederikssund, Skibby og Slangerup
Anbefalinger ved renovering og ombygninger