Frederikssund Kommunes logo

Kulturmiljøer

Rundt om i kommunen findes fine bebyggede helheder, som hver især udgør et kulturmiljø med dets helt egen historie.

Historisk kort over Frederikssund KommuneEt kulturmiljø omfatter en fortællende helhed, der f.eks. er opstået omkring en lokal kirke eller en særlig anvendelse og aktivitet i et område. Kulturmiljøerne er med til at skabe en historisk bevidsthed og identitet - de er kommunens "historiske DNA".

Ved udpegning af et værdifuldt kulturmiljø er der ikke tale om en fredning. I tilfælde af, at der skal ske byggeri eller ændret anvendelse inden for kulturmiljøets afgrænsning, skal der ske en afvejning af de forskellige hensyn, så kulturbeskyttelseshensynene varetages. Det skal fortsat være muligt at se kulturmiljøets originalitet og sammenhæng med det omgivende miljø, som det oprindeligt har været en del af.

3 kulturmiljøerne identificeres og beskrives med henblik på at beskytte de særlige bevaringsværdier og samtidigt synliggøre potentialer for udvikling inden for bestemte parametre.
Med en lokalplan for Slangerup sikres det, at beskyttelsesinteresserne i det udpeget kulturmiljø kan varetages.
Kortlægning fra 2002 af kulturmiljøerne i byerne såvel som på landet i den tidligere Frederikssund Kommune