Frederikssund Kommunes logo

Kulturmiljø Skibby

Kulturmiljøerne i Skibby er fastlagt på baggrund af en fotoregistrering og en byvandring. Bestemmelsen og afgrænsningen er sket efter en metode kaldet SAK (Screening Af Kulturmiljøer), hvor kulturmiljøerne screenes med henblik på at synliggøre udviklingspotentialer inden for eksempelvis turisme, bosætning og erhverv. Dette resulterede i udpegningen af de tre kulturmiljøer:

Kort med rids af Kulturmiljø SkibbyhøjSkibbyhøj (oprindeligt kostskole),

Kort med rids af kulturmiljø StationsvejStationsvej (bebyggelsen omkring den gamle station),

Kort med rids af kulturmiljø Kirke

Omgivelserne  omkring Skibby Kirke (det ældste Skibby).