Frederikssund Kommunes logo

Kulturmiljø Slangerup

Formålet med at registrere og beskrive kulturmiljøet i det kirkenære område i Slangerup er at udbrede bevaringsinteresserne til ikke kun at omfatte det enkelte hus, men også det sammenhængende kulturmiljø.

Historisk oversigtskort over SlangerupLokalplanen skal sikre overblik, at synliggøre og nuancere kulturmiljøet som en væsentlig del af grundlaget for lokalplanen, og dermed for det efterfølgende arbejde med projekter og byggesager i Slangerup. Det særlige ved den historiske del af Slangerup er bebyggelsesstrukturen, de bevaringsværdige bygninger, facade- og sigtelinjerne, træerne samt byens pladsdannelser.

Se Lokalplan 120 for den historiske del af Slangerup.