Frederikssund Kommunes logo

Befordring til læge og speciallæge - pensionister

Normalt skal du selv betale for transporten, når du skal til læge eller speciallæge, men du kan i nogle tilfælde få betalt en del af transporten til og fra læge, sygehus og genoptræning

Pensionister, som af helbredsmæssige årsager ikke er i stand til at tage offentlig transport, kan hvis de opfylder kriterierne, i sygdomstilfælde få godtgørelse for nødvendig befordring til og fra egen praktiserende læge eller nærmeste speciallæge.  Du kan godt vælge en speciallæge der bor længere væk, men du får kun betalt udgiften til den nærmeste konsultation. Du skal have en henvisning fra din praktiserende læge til speciallægen. Henvisning fra egen praktiserende læge er ikke nødvendig til øjenlæge og hals- næse- og ørelæge. 

Får du brug for kørsel til egen praktiserende læge eller nærmeste speciallæge, skal du ringe til Borgercenteret på tlf. 47 35 10 00 senest dagen før du skal til læge. Du skal oplyse:

  • Dit cpr.nr.
  • Lægens / speciallægens navn og adresse
  • Hvornår du har tid hos lægen
  • Om du medbringer rollator eller kørestol
  • Om der er trapper, der hvor du bor
  • Om du skal køres retur fra lægen
  • Om du har behov for ledsager på grund af helbred eller førlighed 

Opfylder du kriterierne for kørsel, og har du akut behov for at skulle til læge eller speciallæge, og kan ikke nå at bestille kørslen gennem kommunen senest dagen før, så kan du selv bestille og betale taxa. Efterfølgende skal du sende regningen påført cpr.nr. og telefonnummer til Borgercenteret, som refunderer beløbet og udbetaler til din NemKonto.

Det er afgørende for refusion, at regningen maskinelt fra taxaselskabet er påført de adresser, der er kørt mellem samt dit personnummer.

Samordnet kørsel 

Frederikssund Kommune har indgået aftale med et firma, som varetager samordnet kørsel. Det betyder at du skal forvente at køre sammen med andre borgere, ligesom køreturen kan blive længere og tage længere tid.

Du skal være klar når vognen kommer - det vil sige at du har overtøjet på og er klar til at gå ud i bilen. Vær forberedt på at du af og til skal vente på bilen.

Borgercenteret giver firmaet besked, hvis du er berettiget til kørsel, hvornår og hvortil du skal køres. Du kan ikke selv bestille kørsel hos kommunens leverandør.