Frederikssund Kommunes logo

Kørsel tandlæge, kiropraktor, fodterapeut m.m.  

Der gives som udgangspunkt ikke tilskud til befordring til fysioterapeut, tandlæge, fodterapeut, kiropraktor, psykolog, optiker, lægelaboratorium m.m. 

Du har dog mulighed for at søge om tilskud til kørsel hvis du er økonomisk vanskeligt stillet.

Er du folkepensionist eller førtidspensionist efter de gamle regler, kan du søge om hjælp til kørsel som personligt tillæg.

Andre kan søge om hjælp til kørsel efter reglerne om enkeltudgifter, en økonomisk beregning foretaget på baggrund af din husstands indtægter og udgifter.