Frederikssund Kommunes logo

Kørsel til behandling - ikke pensionister

Normalt skal du selv betale for transporten, når du skal til læge eller speciallæge, men du kan i nogle tilfælde få betalt en del af transporten til og fra læge, sygehus og genoptræning

Hvis du skal til ambulant behandling eller indlægges på sygehus, skal du kontakte sygehuset, da de administrerer kørsel til og fra sygehuset, også til sygehuse i en anden region.
Det er hos sygehuset, du efterfølgende kan søge refusion.

Behandling hos praktiserende læge og speciallæge

Hvis du opfylder kriterierne for kørsel til behandling, skal du søge om tilskud hos kommunen, når du har været af sted til behandling hos kommunen. Kommunen skal have bekræftelse fra lægen om, at du har været til behandling og hvornår, samt original taxakvittering hvis du er kørt med taxi. Du behøver ikke nogen dokumentation for udgifterne, hvis du har brugt offentlig transport eller egen bil.
Du får enten dækket udgifterne efter faste kilometertakster, eller du får dækket det, som svarer til billigste offentlige transport.

Kørsel til behandling / undersøgelse hos andre

Spørg i de relevante fagområder, der varetager høreklinik, genoptræning, hjælpemidler, eller hvis det drejer sig om f. eks. kørsel til tandlæge, fysioterapeut, fodterapeut, kiropraktor, psykolog, optiker eller lægelaboratorium, så har du mulighed for at søge om tilskud som enkeltydelse.