Frederikssund Kommunes logo

Grundlovsceremoni

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du i forbindelse med ansøgning om dansk statsborgerskab bliver optaget på en sådan lov, skal du, for at få tildelt dansk statsborgerskab, efterfølgende deltage i en grundlovsceremoni, hvor du blandt andet skal skrive under på, at du vil overholde grundloven.

Tilmelding til grundlovsceremonien

Folketingets behandling af lovforslag om indfødsret er blevet forsinket pga. folketingsvalget i november 2022. Derfor forventes lovforslagene først at træde i kraft hhv. den 1. april og den 1. juli 2023.

Der vil derfor først blive fastlagt en dato for en ny grundlovsceremoni i Frederikssund Kommune i løbet af april måned 2023. Nærmere information herom vil fremgå af denne side, når datoen er fastlagt.

Legitimation og blanket

Det du skal huske at medbringe, er et af følgende gyldige legitimation:

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  2. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz
  3. Pas som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Er du ikke i besiddelse af en af ovenstående gyldige legitimationer, skal du ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien.

Til grundlovsceremonien skal du underskrive blanketten ”erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark”, som Frederikssund Kommune har fået tilsendt fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. 

Du vil efter underskrifthandlingen få overrakt et statsborgerretsbevis udstedt af Udlændinge- og Integrationsministeriet, som et synligt bevis på, at du ved din deltagelse i ceremonien har erhvervet dansk statsborgerskab.

Efter grundlovsceremonien indsender Frederikssund Kommune den underskrevne erklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet, som herefter registrerer, at du har deltaget i en grundlovsceremoni, og har skrevet under på, at du vil overholde grundloven og udvise respekt for de danske værdier og dermed er blevet dansk statsborger.

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside samt om ministeriet behandling af ansøgningen.