Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Statsborgerskab og grundlovsceremoni

Grundlovsceremonien for nye statsborgere er udskudt på ubestemt tid grundet coronavirus.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du i forbindelse med ansøgning om dansk statsborgerskab, bliver optaget på en sådan lov, skal du, for at få tildelt dansk statsborgerskab, efterfølgende deltage i en grundlovsceremoni, hvor du blandt andet skal skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.

Fra 2020 vil Frederikssund Kommune to gange om året afholde en grundlovsceremoni.  

Vigtigt: Husk legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbringe blanketten ”erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark”, som du har fået tilsendt fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Bemærk, at du først skal underskrive blanketten ved grundlovsceremonien.

Desuden skal du medbringe et af følgende gyldige legitimation:

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  2. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz
  3. Pas som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er sat en opholdssticker.

Er du ikke i besiddelse af et af ovenstående gyldige legitimationer, skal du ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien.

Efter grundlovsceremonien indsender Frederikssund Kommune den underskrevne erklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet, som herefter registrerer, at man har deltaget i en ceremoni og skrevet under på at ville overholde grundloven med mere – og dermed er blevet dansk statsborger.

Efterfølgende udsteder Udlændinge- og Integrationsministeriet et statsborgerretsbevis, som man får tilsendt.

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Behandling af ansøgningen om statsborgerskab.