Frederikssund Kommunes logo

Statsborgerskab og grundlovsceremoni

En grundlovsceremoni er en begivenhed, som finder sted minimum to gange årligt, hvor du skal skrive under på, at du vil overholde grundloven.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du i forbindelse med ansøgning om dansk statsborgerskab, bliver optaget på en sådan lov, skal du, for at få tildelt dansk statsborgerskab, efterfølgende deltage i en grundlovsceremoni, hvor du blandt andet skal skrive under på, at du vil overholde grundloven og normalt udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen (dette håndtryk er suspenderet pt.).

Grundlovsceremonien i Frederikssund afholdes torsdag den 13. august kl 15.00 og kl. 17.00  på Rådhuset, Torvet 2, 3600 Frederikssund.

Fra 2020 vil Frederikssund Kommune afholde en grundlovsceremoni to gange om året. Der er endnu ikke sat dato på den næste grundlovsceremoni.

Tilmelding

Der er via Eboks sendt personlige invitationer ud til de personer som er omfattet af loven for nye statsborgere. Hvis du ikke har modtaget personlig invitation kan du tilmelde dig ved at sende mail til borgmester@frederikssund.dk   Sidste frist for tilmelding er den 24. juli 2020.

Husk legitimation og blanket

Det er vigtigt, at du medbringer blanketten ”Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i kongeriget Danmark” (uden at underskrive den) og gyldig legimitation.

Gyldig legitimation er:

  • Opholdskort, Fremmedpas, Konventionspas
  • Kørekort udstedt af offentlig dansk myndighed
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af offentlig myndighed i et andet EU/EØS land eller Schweiz
  • Pas, udstedt af en offentlig myndighed i andre lande end de nævnte er gyldig legitimation, hvis der er sat en opholdssticker i fra et EU/EØS land eller Schweiz.

Er du ikke i besiddelse af en af ovenstående gyldige legitimationer, skal du ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien.

Efter grundlovsceremonien indsender Frederikssund Kommune den underskrevne erklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet, som herefter registrerer, at man har deltaget i en ceremoni og skrevet under på at ville overholde grundloven mv. – og dermed er blevet dansk statsborger.

Efterfølgende udsteder Udlændinge- og Integrationsministeriet et statsborgerretsbevis, som man får tilsendt.

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Behandling af ansøgningen 

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Politik og Jura, Annemarie Jakobsen.