Frederikssund Kommunes logo

Grundlovsceremoni

11. april 2024 afholdte Frederikssund Kommune Grundlovsceremoni. Ny dato for næste Grundlovsceremoni, vil fremgå af denne side.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. 

For borgere bosat i Frederikssund Kommune vil kommunen invitere til grundlovsceremoni. 

Tilmelding til grundlovsceremonien

Tilmelding til grundlovsceremonien er endnu ikke mulig.

Til grundlovsceremonien skal du underskrive blanketten ”Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark”, som Frederikssund Kommune får tilsendt fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. 

Du vil efter underskrifthandlingen få overrakt et statsborgerretsbevis udstedt af Udlændinge- og Integrationsministeriet, som et synligt bevis på, at du ved din deltagelse i ceremonien har erhvervet dansk statsborgerskab.

Efter grundlovsceremonien indsender Frederikssund Kommune - samme dag - den underskrevne erklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet, som herefter registrerer, at du har deltaget i en grundlovsceremoni, og har skrevet under på, at du vil overholde grundloven og udvise respekt for de danske værdier og dermed er blevet dansk statsborger.

Du skal medbringe gyldig legitimation med foto ved grundlovsceremonien

Ved grundlovsceremonien skal du legitimere dig ved forevisning af gyldig legitimation med foto.

Som gyldig legitimation kan du bruge:

  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Hvis du ikke har den nævnte legitimation, kan du søge om tilladelse til at benytte en anden form for legitimation. Du skal sende en mail til Udlændinge- og Integrationsministeriet på indfoedsret@uim.dk og anmode om tilladelse. Tilladelsen skal medbringes til ceremonien.

Yderligere er det vigtigt, at Udlændinge- og Integrationsministeriet senest 10 hverdage før grundlovsceremonien har modtaget din erklæring på tro og love om eventuelle strafbare forhold. Du kan se mere på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Det kan f.eks. være relevant, hvis du som britisk statsborger ikke har anden legitimation end dit britiske EU-pas. Efter Brexit er dit EU-pas ikke længere gyldig som legitimation ved en grundlovsceremoni.

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside samt om ministeriets behandling af ansøgningen.