Frederikssund Kommunes logo

Grundlovsceremoni

Frederikssund Kommune afholder, for borgere i Frederikssund Kommune, Grundlovsceremoni torsdag den 7. oktober 2021 i Byrådssalen på Rådhuset, Torvet 2, 3600 Frederikssund. Der kan forekomme eventuelle ændringer, da der kan være restriktioner i forbindelse med corona. 

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du i forbindelse med ansøgning om dansk statsborgerskab bliver optaget på en sådan lov, skal du, for at få tildelt dansk statsborgerskab, efterfølgende deltage i en grundlovsceremoni, hvor du blandt andet skal skrive under på, at du vil overholde grundloven.

Tilmelding til grundlovsceremonien

Tilmelding sker ved at udfylde denne formular.

Tilmeldingsfristen er den 16. september 2021

Legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbringe blanketten ”erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark”, som du får tilsendt fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Bemærk, at du først skal underskrive blanketten ved grundlovsceremonien på Rådhuset.

Desuden skal du medbringe et af følgende gyldige legitimation:

1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark

2. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz

3. Pas som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Er du ikke i besiddelse af en af ovenstående gyldige legitimationer, skal du ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien.

Efter grundlovsceremonien indsender Frederikssund Kommune den underskrevne erklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet, som herefter registrerer, at du har deltaget i en grundlovsceremoni og skrevet under på at ville overholde grundloven m.v. og dermed er blevet dansk statsborger.

Efterfølgende udsteder Udlændinge- og Integrationsministeriet et statsborgerretsbevis, som du får tilsendt.

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Behandling af ansøgningen.