Frederikssund Kommunes logo

Døde kæledyr

Når et mindre kæledyr dør, kan du begrave det i din have eller aflevere det til kremering på et kæledyrskrematorium. Der findes også begravelsespladser for kæledyr. Større kæledyr bør kremeres.

Helt små dyr som undulater og marsvin må du gerne komme i skraldespanden til dagrenovation (restaffald).

Hvordan begraver jeg dyret?

Hvis du vælger at begrave et mindre dyr i egen have, skal du være sikker på at der ikke er en drikkevandsbrønd eller -boring inden for en afstand af 50 meter. Alt efter dyrets vægt skal det begraves i en dybde på mindst ½-1 meter. Begrav ikke dyr på mere end 10 kg. Benyt ikke plastik til at svøbe dyret i. Brug i stedet pap, papir eller andre materialer der kan formulde.

Hvordan finder jeg et krematorie eller en begravelsesplads?

Du vil som oftest kunne aflevere dit kæledyr til kremering gennem dyrlægen, men du kan også selv finde et godkendt krematorium. Søg på "kæledyrskrematorie" eller "dyrekrematorie" i din foretrukne søgemaskine.

Der findes flere begravelsespladser for kæledyr på Sjælland. Søg på "dyrekirkegård" i din foretrukne søgemaskine.