Frederikssund Kommunes logo

Børne- og ungepsykologerne

Yder rådgivning, sparring og supervision til professionelle og forældre der oplever bekymring i forbindelse med barnets udvikling i skole eller dagtilbud.

Hvis en situation omkring et barn i skolen eller dagtilbuddet kræver nærmere udredning, skal der i samarbejde med forældrene sendes en indstilling til børne- og ungepsykologerne.

Vi lægger vægt på at støtte udviklingen i retning af at inkludere flere børn i almenområdet.

Typer af problemer

Nogle børn og unge oplever faglige vanskeligheder i skolen. Andre får psykiske vanskeligheder eller trives dårligt i skolemiljøet. Vi kan undersøge mulige årsager, og rådgive forældre og skole om handlemuligheder.  

Teamet yder i særlige tilfælde også hjælp i forhold til børn med konsekvenser af skilsmisse- eller angstproblematikker. Vi tilbyder ligeledes rådgivning, når forældre til nul til seksårige  er bekymrede for barnets udvikling.

Tilbud til børn og unge med angst 

Børne- og Unge-psykologerne i Frederikssund Kommune tilbyder samtalegruppeforløb til børn og unge med angst. Målgruppen er børn og unge i Frederikssund Kommune som lider af angst, hvor angsten er den primære vanskelighed.

Kontakt Børne- og Unge-psykologerne i Frederikssund Kommune, hvis du vil høre nærmere om igangværende og kommende grupper.

Rådgivning i forhold til det enkelte barn

Som baggrund for vores rådgivning indsamles de nødvendige oplysninger, fx gennem samtale med dem der kender barnet, gennem observation af barnet og gennem særlige prøver.
Rådgivningen munder ud i konkrete forslag til handling, der er udarbejdet sammen med forældre og andre implicerede.

Henvendelse

Henvendelser sker som regel fra skolen gennem klasselæreren efter aftale med forældrene. For de yngste børn vil det ofte være personale i daginstitutionen, der over for forældrene foreslår samarbejde med Børne- og ungepsykologerne.

Forældre og børn kan selv henvende sig direkte til Børne- og ungepsykologerne og bede om råd og vejledning i form af en uforpligtende samtale - telefonisk eller på et aftalt møde.

Børne- og ungepsykologerne kan træffes på 47 35 10 00.

Du kan også sende en e-mail til PPR, att. Børne- og Unge-psykologerne - Center for Børn og Skole - via digital post / e-boks til Frederikssund Kommune.