Frederikssund Kommunes logo

Specialundervisning og PPR

Hvis dit barns skole eller dagtilbud i samarbejde med dig som forælder vurderer, at dit barn har brug for støtteindsats, som ikke kun rummes i skolens nuværende fællesskab og læringsmiljø, kan dit barn blive indstillet til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Indstillingen bliver behandlet i Center for Børn og Skoles visitationsudvalg, der på baggrund af en individuel psykologfaglig vurdering af dit barns situation, afgør hvilket tilbud der bedst imødekommer dit barns behov. Visitationen sker med udgangspunkt i en bred vifte af specialtilbud i Frederikksund Kommune.

Der kan gives støtte i den almindelige undervisning, specialklasser eller på specialskoler. Der gives også støtte i gruppetilbud for elever, hvis undervisning kun kan gennemføres med støtte i mindst ni undervisningstimer ugentligt.