Frederikssund Kommunes logo

Tale-, sprog- og hørevanskeligheder

Hvis dit barn har tale-, sprog-, og/eller hørevanskeligheder tilbyder Frederikssund Kommunes logopæder specialpædagogisk bistand.

Formålet med den specialpædagogiske bistand er så tidligt som muligt at fremme udviklingen hos børn med særlige behov.

Den specialpædagogiske bistand kan være:

  • Konkret undervisning af dit barn
  • Rådgivning til dig og/eller børnehuset/skolen
  • Særlige pædagogiske hjælpemidler som kan være nødvendige i forbindelse med undervisningen/rådgivningen

Den specialpædagogiske bistand vil ofte foregå sammen med dig som forælder og dit barns dagtilbud/skole. Specialpædagogik bistand kræver en indstilling til en logopædisk vurdering. Den logopædiske vurdering er oftest baseret på samtaler med dig som forælder og/eller det pædagogiske personale, eventuel testning af dit barn samt observationer i dit barns dagtilbud/skole.

Du kan komme i kontakt med en af kommunens logopæder gennem dit barns dagtilbud eller skole. Du kan også sende en mail via Digital Post eller skrive et brev til Torvet 2, 3600 Frederikssund, att. Logopæder Center for Familie og Rådgivning.