Frederikssund Kommunes logo

Sundhedsområdet takster 2023

BeskrivelseTakst i kr.
Kørsel til dagcenter: 
Pris pr. vej til/fra dagcenter

15 kr. 

  

Omsorgstandpleje:

 

For plejehjemsbeboere, som ikke har mulighed for at benytte de almindelige tandbehandlingsmuligheder 
Fast betaling pr. år. *

 

570 kr.

  

Specialtandpleje:

 

For psykisk og fysisk handicappede, som ikke har mulighed for at bruge de almindelige tandbehandlingsmuligheder 
Maximal egenbetaling pr. år *

2.130 kr.

*Taksterne er fastsat med udgangspunkt i lovens maximale egenbetaling.