Frederikssund Kommunes logo

Bibliotekets takster 2023

Børn 0-18 år

 pris 
Bødetakster for 0-18 årige er afskaffet med virkning fra 1. januar 2020. Dette gælder dog ikke erstatning af forsvundet/ødelagt materiale.

  

Voksne:

 pris pr. gang
På 1. dagen tilskrives et gebyr

20 kr.

På 10. dagen udsendes hjemkaldelse samt pålægges gebyr

100 kr.

På 31. dagen udskrives 1. regning incl. gebyr for denne

230 kr.

Erstatning af materialer:

 pris pr. materiale
Den pris der er betalt for materialer + 50,- kr. 
  

Depositum:

 pris

For udlændinge uden cpr-nummer, danske statsborgere bosat i udlandet samt lånere uden fast bopæl gælder, at der opkræves depositum i forbindelse med udlån. Når alle materialer er afleveret og eventuelt skyldige beløb er betalt, refunderer biblioteket beløbet.

250 kr.