Frederikssund Kommunes logo

Renovationstakster for 2023

Husstande

På enhver ejendom opkræves to slags gebyrer: Den ene er for tømning af beholdere til dagrenovation. Den anden er et samlet gebyr for administration og drift af de kommunale genbrugsordninger og ordninger for farligt affald. Det er antallet af registrerede boliger på en ejendom der afgør hvor mange beholdere der minimum skal være, og hvor mange gebyrer der skal opkræves.

Alle priser er opgjort incl. moms, og betaling pr. år. Der opkræves i 2 rater.

Kildesorteret dagrenovation

Alle husstande er omfattet af ordningen for kildesorteret dagrenovation.

Beskrivelse

årlig pris i kr.

Tømning af 4 stk. 240L beholdere ved boligen eller fællesløsninger med minicontainere.

Omfatter tømning af restaffald, madaffald, pmdk* og glas hver 14. dag, tømning af pap hver 4. uge og tømning af papir og metal hver 6. uge. Ekstra beholdere til madaffald, pmdk, glas, pap, papir og metal er inkluderet. Ekstra beholdere til restaffald er omfattet af særskilt takst.

*PMDK betyder Plast samt mad- og drikkekartoner

2.060 kr.

Genbrugsordninger mm.

Du betaler et samlet gebyr for adgang til genbrugsordninger m.v. for hver bolig på ejendommen. Beløbet dækker blandt andet din adgang til genbrugspladser, storskrald, ordninger for farligt affald og glas- og papirordninger. Gebyret er obligatorisk, da ordningerne ikke kan vælges fra. Gebyret opkræves også på tomme byggegrunde.

Beskrivelse 

kr. pr. år

Samlet gebyr for genbrugsordninger, i alt:

1.740,00 kr.

-Genbrugspladser

1.344,00 kr.

-Storskrald

28,00 kr.

-Glas og papir

10,00 kr.

-Øvrige ordninger og anlæg (drift af deponier)

155,00 kr.

-Farligt affald

153,00 kr.

-Administration af affaldsordninger og

affaldsplanlægning m.v

50,00 kr.

Læs mere om takster for husstande - ekstra sække, ændringsgebyr m.v.

Erhverv

Alle erhvervstakster opkræves inklusiv moms, men er i nedenstående opgørelse opgjort eksklusiv moms.

Tilmeldingsordning for adgang til genbrugsstationer:  
Der kan betales pr. gang man benytter genbrugspladsen, eller alternativt kan der tegnes et årsabonnement, som er gældende for hele 2019, uanset hvornår dette anskaffes. Taksterne for adgang til genbrugsstationerne er beregnet og indstillet af I/S Vestforbrænding , til Byrådets endelige godkendelse.   

Betaling pr. besøg (inkl. 0-5 kg. farligt affald pr. besøg)

Beskrivelse kr. pr. besøg
1. Personbil

108,00 kr.

2. Kassebil

144,00 kr.

3. Ladvogn

184,00 kr.

4. Farligt affald (tillæg ved mere end 5. kg. pr. besøg - pris pr. 10 kg)

60,00 kr.

Læs om abonnementsordninger for virksomheder.

Anmeldelse af erhvervsaffald og flytning af jord

Opkrævningen foretages efter medgået tid, og faktureres pr. påbegyndt kvarter.

Beskrivelse Betaling

Grundgebyr for anmeldelse af jordflytning:

  Der opkræves en fast takst

128 kr.

Jord fra vejarealer eller områdeklassificerede arealer:

  Gennemsnitligt tidsforbrug 30 min.

230 kr.

Jord fra forureningskortlagte arealer, samle anmeldelser
og specielle sager:

  Medgået tid - pris oplyst pr. timer

460 kr.

Ændring af anmeldelse (jordmængde/modtager) og rykker for
manglende oplysninger om anmeldelse:

  Gennemsnitligt forbrug på 20 min.

153 kr.

Anvisning af erhvervsaffald:

  Medgået tid - pris oplyst pr. time

460 kr.