Frederikssund Kommunes logo

Befolkningsprognoser

Der udarbejdes hvert år en befolkningsprognose som fælles grundlag for den kommunale planlægning, herunder også den årlige budgetlægning.

Befolkningsprognose 2023 

Den seneste befolkningsprognose 2023 , vil blive benyttet som grundlag for udarbejdelsen af budget 2024-2027, samt øvrig kommunal planlægning.

Befolkningsprognosen kan endvidere hentes i en excel tabel - opgjort på enkelte årgange.