Frederikssund Kommunes logo

Befolkningsprognoser

Der udarbejdes hvert år en befolkningsprognose som fælles grundlag for den kommunale planlægning, herunder også den årlige budgetlægning.

Befolkningsprognose 2022 

Den seneste befolkningsprognose 2022 , vil blive benyttet som grundlag for udarbejdelsen af budget 2023-2026, samt øvrig kommunal planlægning.