Frederikssund Kommunes logo

Befolkningsprognoser

Der udarbejdes hvert år en befolkningsprognose som fælles grundlag for den kommunale planlægning, herunder den årlige budgetlægning.

Prognosen er forelagt økonomiudvalget til politisk orientering i april måned, og bygger primært på eksisterende statusbefolkning samt boligprognosen for 2024-2034. 

Befolkningsprognose 2024 

Den seneste befolkningsprognose 2024, vil blive benyttet som grundlag for udarbejdelsen af budget 2025-2028, samt øvrig kommunal planlægning.

Befolkningsprognosen kan endvidere hentes i en excel tabel - opgjort på enkelte årgange.

Har du spørgsmål til prognosen er du velkommen til at kontakte:

Niels Pelle Wang-Holbøll på 23 64 00 90.