Frederikssund Kommunes logo

Skatteprocenter

Som en del af budgetaftale 2023, er samtlige skatteprocenter/promiller i 2023, fastholdt uændret i forhold til 2022.

Skattetyper2023
Indkomstskat25,8 procent
Kirkeskat0,96 procent
Grundskyld landsbrugsejendomme m.v.7,2 promille
Grundskyld øvrige ejendomme32,5 promille
Dækningsafgift forretningsejendomme0,00 promille
Dækningsafgift andre off. ejendomme (grundværdi)*15,00 promille

*Der har indtil 2021 været opkrævet en dækningsafgift fra offentlige ejendomme, beregnet på baggrund af såvel grundværdien (15 promille) som forskelsværdi (8,75 promille).

Ny lovgivning bevirker imidlertid at offentlige ejendomme i 2022 og 2023 udelukkende vil blive opkrævet en dækningsafgift beregnet på baggrund af grundværdien, men at den samlede betaling vil svare til det opkrævede provenue for skatteåret 2021, fra såvel grundværdi som forskelsværdi.