Frederikssund Kommunes logo

Eco Nøgletal

Frederikssund Kommune er tilsluttet ECO Nøgletal fra Eco analyse A/S, hvilket gør det muligt at udtrække specifikke nøgletal fra Frederikssund Kommune, og foretage sammenligninger med en række udvalgte sammenligningskommuner, Region hovedstaden eller landet som helhed.

I ECO Nøgletal indgår i alt 18 udgiftsområder:

 • børnepasning
 • folkeskolen
 • tilbud til ældre
 • kontanthjælp og beskæftigelse af arbejdsløse
 • sygedagpenge
 • førtidspensioner
 • personlige tillæg
 • boligsikring
 • børn og unge med særlige behov
 • voksne med særlige behov
 • tilbud til udlændinge
 • fritid, biblioteksvæsen, kultur mv.
 • vejvæsen
 • redningsberedskab
 • administration
 • natur- og miljøbeskyttelse
 • sundhedspleje og tandpleje
 • sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse

Se ECO nøgletallene