Frederikssund Kommunes logo

Budget 2023

Budgetaftale

Der blev den 18. september indgået en aftale om budget 2023 samt overslagsårene 2024-2026 mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Fjordlandslisten, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Enhedslisten, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Charlotte Drue Aagaard (løsgænger).

Partierne har bekræftet de initiativer, som indgik i det 1. behandlede budgetforslag. Herudover er der enighed om ved budgettets 2. behandling at godkende en række ændringer i forhold til høringsoplægget, og en uddybende forklaring til en række punkter i budgetforslaget.

Budgettet blev endeligt vedtaget af det samlede Byråd, på møde den 12. oktober.

Du kan læse mere om selve budgetaftalen, samt tilblivelsen af budgettet nedenfor:

Politisk tidsplan

Den vedtagne tidsplan indeholdt følgende politiske tidsplan, for budgetarbejdet.

TidspunktBegivenhed:
MajFagudvalgene - herunder økonomiudvalget - forelægges temaer for arbejdet med budget 2023 - 2026
1. juniByrådets temamøde I 
1. - 21. juniIndledende politiske drøftelser
22. juniByrådets temamøde II - herunder første status på økonomiaftale 2023 mellem Regeringen og KL
24. augustByrådets temamøde III
24. augustØkonomiudvalgets behandler budgetforslag til Byrådets 1. behandling
26. august - 9. septemberBudgetforslaget udsendes i høring, herunder borgerdialog og møde med HovedMED
31. augustByrådets 1. behandling
16. - 18. septemberPolitiske forhandlinger
20. september kl. 12:00Frist for politiske ændringsforslag
5. oktoberØkonomiudvalgets behandler ændringsforslag
12. oktoberByrådets 2. behandling - Endelig vedtagelse af budget 2023 - 2026

Tilblivelsen af budget 2023

Borgerinddragelse

Administrativt budgetforslag blev publiceret her på hjemmesiden den 26. august, og var fremlagt i høring til og med den 9. september.
Der var i høringsperioden mulighed for at afgive høringssvar, som løbende blev viderebragt til det samlede Byråd, med henblik på at indgå i det videre budgetarbejde.

Derudover har der været:

  • Iværksat en digital borgerinvolvering, med det formål at skabe øget gennemsigtighed i budgetarbejdet og give borgere m.fl. mulighed for at indsende forslag og ideer til budgettet.
  • De enkelte fagudvalg har i relevant omfang inviteret brugerbestyrelser, råd og nævn til dialog om mulige temaer i budgetarbejdet, herunder omstillingsbidrag samt tiltag, der kan styrke kvalitet og bæredygtighed indenfor området.
  • Afholdt et borgermøde i den 7. juni 2022,  vedr. de overordnede rammer for budgetlægningen. Der var tale om et fysisk møde i byrådssalen, Torvet 2 i Frederikssund, med mulighed for digital deltagelse.
  • Afholdt yderligere et borgermøde torsdag den 1. september kl. 19:00, i forbindelse med at budgetforslaget var i høring høring. Der var tale om et fysisk møde, med mulighed for digital deltagelse. 

Det samlede høringsmateriale

Budgettet blev som sagt endeligt vedtaget den 12. oktober 2022, men det er muligt at gense det samlede høringsmateriale.