Frederikssund Kommunes logo

Folkeregister, gebyrer, afgifter m.v. 2023

Lokalplaner/Kommuneplaner m.v.: Pr. enhed Betaling i kr. 

Kommuneplan og lokalplaner kan downloades gratis her på hjemmesiden

  
   
Digitale kort:  

Digitale kort kan downloades gratis via linket nedenfor

http://Datafordeler.dk

  
   
Hyrevognsbevillinger:  
Der henvises til trafik, bygge og boligstyrelsen, som har fået overdraget opgaven fra det tidligere taxinævn - se hjemmesiden www.taxilov.dk   
   
Beboerklagenævnet:  
Sagsbehandlergebyr pr. sag 

161kr.

   
Huslejenævnet:  
Sagsbehandlergebyr pr. sag  

* 345 kr.

Gebyr for forhåndsgodkendelse af husleje  

* 576 kr.

Gebyr som pålægges udlejer, såfremt lejer får fuldt medhold i nævnets afgørelse 

* 6.597 kr.

 *Lovbestemte takster - oplyst gældende takster for 2023  
Folkeregister:  

Adresseoplysninger pr. stk. (ved fremmøde) 
Adresseoplysninger pr. stk. (ved digital selvbetjening)

 

60 kr. 60 kr.

Bopælsattest m/ flere 

60 kr.

Sundhedskort (tidl. sygesikringskort) 

* 220 kr.

Ikke rettidig flytteanmeldelse 

600 kr.

Manglende anmeldelse af en opgivet flytning 

800 kr.

Angivelse af forkert oplysninger om selve flytningen 

2.000 kr.

Videregivelse eller offentliggørelse af oplysninger fra CPR samt overtrædelse af Indenrigsministeriets vilkår 


800 kr.

Undladelse af at give ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger 

2.000 kr.

Dagbøder for ulovlig sommerhusbeboelse 

300 kr.

* Lovbestemt takst - Den oplyste takst er for 2023
   
Dagsordener:  
Alle dagsordener og referater kan ses her på hjemmesiden www.frederikssund.dk  
   
Knallertførerbevis:  
Udstedelse af knallertførerbevis 

130 kr.

   
Legitimationskort:  
Legitimationskort til unge mellem 16 og 18 år 

150 kr.

   
Foto:  

Betaling for digitalt foto til pas, køre- eller legitimationskort

 

125 kr.

   

Hegnssyn:

  

Min. pris for hegnssynsforretning (prisen er fastsat i lovgivningen - Den oplyste pris er 2023 taksten

 

2.009 kr.

   
Rykkergebyrer:  
Krav uden udlægsret 

100 kr.

Krav der i lovgivningen er tillagt udpantningsret 

250 kr.

Gebyr for underretning om udlæg vedr. ejendomsskat, renovation samt øvrige fortrinsberettigede krav. (godkendt af Byrådet den 21. marts 2018)

 

450 kr.

   
Parkeringsafgift:  
Køretøjer under 3.500 kg. Parkeringsafgiften fastsættes i færdselslovens 121 stk. 5. 

510 kr.

Køretøjer under 3.500 kg.

Parkeringsafgift ved uretmæssig parkering på handicapplads, samt parkering foran ind- og udkørsel.

 

1.020 kr.

Køretøjer over 3.500 kg.

Alle typer af overtrædelser

 

 

2.040 kr.

Rotte bekæmpelse:  
For rottebekæmpelse opkræves 0,09410 promille af ejendomsværdien  
   

Stadsarkiv: 

  

Der pålægges ikke moms på ydelserne. 

Der pålægges ikke gebyr ved henvendelser fra andre kommuner og Udbetaling Danmark ved opslag i folkeregister 

Der gøres opmærksom på, at brug af ydelser fra Stadsarkivet for Frederikssund Kommune skal foregå i henhold til gældende lovgivning om copyright m.v.

  
   

Arkivundersøgelse - Pr. påbegyndt ½ time (som også betales, hvis resultatet af undersøgelsen skulle være negativt) Bemærk, at undersøgelserne kun foretages i stadsarkivets eget arkivmateriale.

pr. time

290 kr.

   

Fotokopi / scan: (pr. side) 
10 kr. for første side og 3 kr. for hver påbegyndt følgende side af en sags dokumenter. 

pr. side

10/3 kr.

   

Opslag i folkeregister arkivalier 
Pr. påbegyndt ½ time

pr. time

190 kr. 

   

Foto til publikation: (pr. billede) 

pr. billede

117 kr.

Ved forsendelse pålægges et ekspeditionsgebyr på 30 kr. uanset forsendelsesmetode. 

30 kr.