Frederikssund Kommunes logo

Budgetbemærkninger

Nedenstående udgør bemærkningerne til budget 2023.

De generelle bemærkninger beskriver de grundlæggende forudsætninger, som ligger bag det vedtagne budget 2023.

De specielle budgetbemærkninger er knyttet til de enkelte udvalgs bevillinger, indeholdende  en beskrivelse af hvad bevillingerne dækker, eventuelle bevillingsmæssige bindinger, samt forudsætningerne der ligger til grund for det vedtagne budget.

Bemærkninger til de samlede ANLÆGS bevillinger, på det skattefinansierede område.

samt til de finansielle poster, som omfatter tilskud, udligning, skatter, låneoptagelse m.v.