Frederikssund Kommunes logo

Budgethøring 2023

Der blev i perioden 26. august til 9. september 2022 gennemført en budgethøring.

Høringen var baseret på Administrationens budgetforslag for 2023-2026, som blev 1. behandlet i Økonomiudvalget den 24. august.

Økonomiudvalget besluttede at oversende et bruttokatalog af budgetinitiativer til Byrådets 1. behandling og udsendte dem samtidig i høring i perioden fra den 26. august til den 9. september 2022. Indkomne input i den forbindelse indgik i den videre budgetproces.

Høringsmateriale:

  1. Budgetinitiativer:
    Katalog med budgetinitiativer til brug for det videre arbejde med budget 2023-2026. Kataloget indeholder forslag til effektiviseringer, egentlige servicereduktioner og forslag til driftsudvidelser.

  2. Investeringsplan 2023 - 2032:

    Oversigt over hvilke anlæg der er prioriteret i perioden 2023 - 2032, forslag til nye anlæg som afventer en politisk prioritering, samt mulighed for udskydelse af anlæg fra 2023 til senere.

  3. Økonomisk status:
    I vedlagte bilag uddybes den økonomiske status for det videre arbejde med budget 2023-2026

Mulighed for at afgive høringssvar

Det var i høringsperioden muligt at afgive et høringssvar, via kommunes høringsmodul.

Indkomne høringssvar

Efter høringsperiodens udløb var der modtaget 197 høringssvar, som løbende blev viderebragt til det samlede Byråd.

Borgermøde:

I forbindelse med høringen, blev der den 1. september afholdt et borgermøde.