Frederikssund Kommunes logo

Fritvalgsleverandør til indkøbsordning

En leverandør af indkøbsordning til borgere i eget hjem, der ønsker at blive fritvalgsleverandør, skal godkendes af kommunen efter nedenstående procedure.

Godkendelsesprocedure

Ansøgningen sendes til elektronisk til Udbud og Kontrakt eller som post til adressen:

FEKO
Postboks 2
3600 Frederikssund

Forhåndsgodkendelse

Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • Underskrevet rammeaftale i 2 eksemplarer, forside, Side 2, 4 og 12 udfyldes samtidig af ansøger.
  • Udfyldt bilag A, ydelsesbeskrivelse. Priser fremgår af Bilag B.
  • Underskrevet Tro- og loveerklæring vedr. ubetalt forfalden gæld til det offentlige
  • Underskrevet Tro- og loveerklæring vedr. udelukkelsesgrunde
  • Nøgletalsformular
  • Referenceliste over de betydeligste, sammenlignelige leverancer, der er udført i løbet af de sidste tre år med beskrivelse af leverancerne, rammeaftaleperiode og angivelse af kontaktpersoner
  • Dokumentation for gyldig erhvervsansvarsforsikring.

Leverandørerne får svar om forhåndsgodkendelsen.

Endelig godkendelse

Endelig godkendelse fordrer, at leverandøren herefter opfylder følgende:

  • Sender godkendt serviceattest max. 6 måneder gammel
  • Sender informationsmateriale, hvor Myndighed skal godkende beskrivelsen i forhold til de ydelser, leverandøren er godkendt til at levere
  • Er opkoblet på Kommunens omsorgssystem.