Frederikssund Kommunes logo

Frit valg af leverandør

Hvis du er visiteret til personlig- og / eller praktisk hjælp, kan du frit vælge mellem de leverandører kommunen har godkendt.

Du skal kontakte Voksenstøtte og Hjælpemidler på hverdage mellem kl. 9.00 og 12.00, hvis du vil skifte leverandør eller ønsker yderligere information

Godkendte leverandører i Frederikssund Kommune

Klik dig ind på de forskellige leverandørers hjemmesider eller se deres præsentationspjecer.

Leverandører af personlig og praktisk hjælp

Leverandører af
både personlig
og praktisk hjælp

Leverandører af
praktisk hjælp

Leverandører af
indkøb

Leverandører af
tøjvask
Leverandører af
madservice

Til private leverandører af fritvalgsydelser. Her  findes timepriser for fritvalg

Fritvalgsbevis

Hvis du er visiteret til tøjvask og ikke ønsker at benytte den leverandør, der er godkendt af Frederikssund Kommune, kan du søge om fritvalgsbevis.

Når du har modtaget et fritvalgsbevis, skal du selv indgå aftale med en CVR-registreret virksomhed om levering af de ydelser, som du er visiteret til.

Du skal selv henvende dig til den virksomhed, som du ønsker at få leveret din hjælp fra.

Her kan finde nærmere information om fritvalgsbevis.