Frederikssund Kommunes logo

Ansøgning om at blive fritvalgsleverandør

En leverandører af personlig og praktisk hjælp, der ønsker at blive fritvalgsleverandør, skal godkendes af kommunen efter nedenstående procedure.

I forhold til ydelserne indkøb og tøjvask skal en særskilt procedure følges.

Timepriser til private leverandører af fritvalgsydelser er følgende:

Hjemmepleje - Privat leverandør Timepris 2021
Personlig pleje- Øvrig

Kr. 519

Personlig pleje - Dag

kr. 459

Praktisk hjælp ekskl. Indkøb og Tøjvask 

kr. 349

Eventuelle spørgsmål, rettes til Voksenstøtte og Hjælpemidler via Digital Post i højre kolonne.

Godkendelsesprocedure ved personlig og praktisk hjælp

Forhåndsgodkendelse

Følgende dokumenter skal udfyldes og sendes via Digital Post.

Leverandørerne får svar fra Voksenstøtte og Hjælpemidler om forhåndsgodkendelsen og leverandørerne tager stilling til, om endelig godkendelse ønskes.

Endelig godkendelse

Forud for den endelige godkendelse skal følgende skal være på plads:

  • Udfyldt og underskrevet Anfordringsgaranti
  • Godkendt serviceattest max. 6 måneder gammel
  • Leverandøren skal være opkoblet til Kommunens omsorgssystem
  • Leverandøren skal sende sit informationsmateriale, og Voksenstøtte og Hjælpemidler skal godkende beskrivelsen i forhold til de ydelser, leverandøren er godkendt til at levere