Frederikssund Kommunes logo

Ansøgning om at blive fritvalgsleverandør

En leverandører af personlig og praktisk hjælp, der ønsker at blive fritvalgsleverandør, skal godkendes af kommunen efter nedenstående procedure.

I forhold til ydelserne indkøb og tøjvask skal en særskilt procedure følges.

Ansøger en leverandør for første gang i Frederikssund Kommune, bedes der tages kontakt til leder af afdeling for Voksenstøtte og hjælpemidler for vejledning i godkendelsesprocedure.

Frederikssund Kommune vurderer de indkomne ansøgninger fra interesserede leverandører 3 gange årligt

Godkendelsesprocedure ved personlig og praktisk hjælp

Nedenstående dokumenter kan rekvireres hos Voksenstøtte og Hjælpemidler. Dokumenterne skal udfyldes, underskrives og sendes via Digital Post til Frederikssund Kommunes afdeling for Voksenstøtte og hjælpemidler.

  •  Underskrevet rammeaftale med afkrydsning af de ydelser, man ønsker at levere
  • Nøgletalsformular
  • Serviceattest (anmærkningsfri og opdateret)
  • Anfordringsgaranti
  • Databehandleraftale
  • Bilag til dokumentation af medarbejder kompetencer.
  • Dokumentation af lovpligtige forsikringer
  • Leverandøren skal være opkoblet til Kommunens elektroniske omsorgssystem med mere.
  • Leverandøren skal sende sit informationsmateriale, og Voksenstøtte og Hjælpemidler skal godkende beskrivelsen i forhold til de ydelser, leverandøren er godkendt til at levere

Leverandøren får direkte svar om foreløbig og endelig godkendelse i virksomhedens E-boks.