Frederikssund Kommunes logo

Aktivitetstilbud, café og daghjem

Kommunen tilbyder  daghjem, forebyggende aktivitetstilbud og café for pensionister samt brugerstyrede aktiviteter.

Visitation til daghjem og forebyggende aktivitetstilbud.

Du kan udfylde et ansøgningsskema eller selv henvende dig til Voksenstøtte og Hjælpemidler, hvis du har behov for dagaktivitet, men hospitalet, din læge eller en pårørende kan også gøre det efter aftale med dig.

Tilbuddene er rettet mod dig, der af fysiske, psykiske eller sociale årsager har behov for et aktivitetstilbud eller ophold i daghjem. Det kan også være rettet mod pårørende, som har behov for aflastning.

Læs mere i pjecen vedr. Aktivitetstilbud på omsorgscentrene.

Daghjem

Er et heldagstilbud til plejekrævende borgere og deres pårørende. Tilbuddet omfatter dels omsorg, sygepleje, vedligeholdende træning og aktiviteter, dels aflastning af pårørende.

Læs mere i pjecen vedr. Daghjem på Østergården.

Daghjem for demente

Er et heldagstilbud til demensramte borgere og deres pårørende. Tilbuddet omfatter dels omsorg og aktiviteter, dels aflastning af pårørende. 

Læs mere i pjecen vedr. Daghjem for demente på Østergården. 

Visiteret forebyggende aktivitetstilbud

Er et halvdagstilbud på kommunens fire omsorgscentre til borgere, som er selvhjulpne, men som har svært ved at anvende andre aktivitetstilbud. Tilbuddet omfatter fysiske, sociale og kognitivt udviklende aktiviteter som forgår i grupper.

Brugerstyret aktivitet

Tilbuddet gives i de brugerstyrede dagcentre og er til dig over 60 år, som er selvhjulpen eller som ledsages af en hjælper.

Café for pensionister

På det brugerstyret aktivitetscenter Lundebjerggård kan Kommunens pensionister købe et måltid mad.

Kvalitetsstandarder

Se de samlede Kvalitetsstandarder som udtrykker Kommunens serviceniveau, og her kan du se, hvornår du kan få hjælp, og hvad du kan få hjælp til.

Hjælp os med at lære af vores fejl. Se, hvordan du rapporterer Utilsigtede Hændelser.