Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
Frederikssund Kommunes logo

Forebyggende hjemmebesøg

Alle, der er fyldt 75 år og ikke modtager både personlig og praktisk hjælp, får tilbudt et forebyggende hjemmebesøg. Når du er fyldt 80 år, vil du få dette tilbud årligt.

Du har også mulighed for at få et forebyggende hjemmebesøg, hvis du er mellem 65 og 79 år og har særlig risiko for at få sociale, psykiske eller fysiske problemer.

Årsagerne kan være, at:

  • du har mistet ægtefælle eller samlever.
  • din ægtefælle/samlever er alvorligt syg.
  • du er udskrevet fra hospitalet.
  • du har været på rehabiliteringsophold.

Du er velkommen til at henvende dig til forebyggelseskonsulenterne, hvis du ønsker besøg.

Hvis du modtager både personlig og praktisk hjælp, er du ikke omfattet af de forebyggende besøg.

Hvem kommer på besøg?

Du får besøg af en sundhedsfaglig forebyggelseskonsulent, der er ansat i Frederikssund Kommune.

Hvad er formålet?

Formålet med det forebyggende hjemmebesøg er, at:

  • Yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder for at bidrage til øget tryghed og trivsel i din hverdag.
  • Støtte og opmuntre dig til at udnytte dine ressourcer og bevare funktionsevnen længst muligt.
  • Fremme din viden og bevidsthed om sund levevis og forebyggelse af sygdom, ulykker og isolation.

Hvordan foregår det?

Efter forudgående aftale kommer den forebyggende medarbejder på besøg i dit hjem. Besøget varer ca. 1 time. Besøget er frivilligt, og du kan til enhver tid tage imod eller afslå besøget.

Ægtepar eller samboende, som begge er omfattet af tilbuddet, vil få besøg samtidig, med mindre andet bliver aftalt.

Kontakt forebyggelseskonsulenterne

Du er altid velkommen til at kontakte en forebyggende medarbejder, hvis der opstår problemer, som du har behov for at drøfte.