Frederikssund Kommunes logo

Elektronisk borgerjournal i vores IT-fagsystem

Hvis du søger om eller modtager hjælp eller støtte indenfor ældreområdet, sundhedsområdet eller socialområdet, får du oprettet en journal i Kommunens IT- fagsystem.

Her registrerer vi dine stamdata, kontaktoplysninger til pårørende, relevante oplysninger om dine helbredsmæssige og sociale forhold samt hvilken støtte, du søger om eller har fået bevilget.

Formålet er at sikre, at du bliver visiteret på et fyldestgørende grundlag, og at du får den rette støtte.

De medarbejdere, som varetager din indsats, kan via deres arbejdstelefoner, tablets eller computer få adgang til data i din journal.

Medarbejderne har pligt til at notere i journalen, hvis de observerer ændringer i din situation. De har også et ansvar for, at oplysninger, der har betydning for din støtte, behandling eller pleje, findes i journalen. Det kan for eksempel være oplysninger om din medicin, en plan for sårpleje eller en plan for de mål, som du arbejder med.

Du kan bede om aktindsigt, hvis du vil vide, hvilke oplysninger kommunen har registreret i din journal.

Medarbejderne har tavshedspligt. Medarbejderne må kun tilgå oplysninger i din journal, hvis det er relevant og nødvendigt for medarbejderens opgave. Der føres kontrol med dette.

Der er regler for, hvem dine oplysninger må deles med. Du kan læse mere her. (Link til dokumentet oplysningspligt om Frederikssund Kommunes behandling af dine personoplysninger.)

Læs også om elektronisk korrespondance med læge og sygehus