Frederikssund Kommunes logo

Utilsigtede hændelser

Fejl kan ikke undgås, men vi vil gerne lære af de fejl, der begås.

Derfor har sygehusene og kommunerne et system til at registrere og lære af utilsigtede hændelser.

Borgere, pårørende og medarbejdere kan rapportere

Du kan rapportere  utilsigtede hændelser (UTH), der opstår på sygehuset og i forbindelse med de kommunale sundhedsydelser. Det kan fx være ydelser fra Hjemmeplejen og de private leverandører, Hjemmesygeplejen, Sundhedsplejen, Træningsenheden og Den Kommunale Tandpleje.

Eksempler på utilsigtede hændelser: 

  • At du ikke får den medicin, lægen har ordineret, til den rette tid, i rette dosis, eller at du får forkert medicin
  • Fald eller andre ulykker, hvor du kommer til skade som følge af sundhedsvæsenets hjælp eller manglende hjælp
  • Infektioner som overføres via personale eller redskaber, der bruges til behandlingen
  • Brist i kommunikation i form af glemte, for sene eller forkerte beskeder mellem sundhedsvæsenets parter (syge- og plejepersonale, læger, apoteker og hospitaler)

Sådan rapporterer du

Du kan rapportere en utilsigtet hændelse (UTH)  via link på forsiden af Styrelsen for Patientsikkerhed.'s hjemmeside. Borgere eller pårørende, der ikke har adgang til internettet, kan bede om hjælp fra den afdeling, hvor hændelsen er sket, eller i det regi hvor fejlen er blevet erkendt.

Rapporten bliver behandlet 

Rapportering medfører at en stab af medarbejdere i Ældre og Sundhed søger at afdække sagen yderligere for at kommunen samlet set kan lære af hændelsen - og forhåbentlig undgå gentagelser.

I denne proces kan det nogle gange være nødvendigt at kontakte den, der har rapporteret hændelsen, for at få sagen yderligere belyst. Derfor er det en fordel, at du skrive dine kontaktoplysninger i rapporten. Det er også muligt at rapportere anonymt, men det kan begrænse vores muligheder for at afdække sagen.

Læs også pjecen Hjælp os med at blive bedre fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

 Ikke alt skal rapporteres som utilsigtede hændelser

  • Fejl ved medicinsk udstyr eller medicinbivirkninger skal rapporteres til Lægemiddelstyrelsen
  • Hvis man søger økonomisk erstatning for skade i forbindelse med behandling på et offentligt hospital, et privat hospital, hos egen læge, hos en speciallæge eller hos andre privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner, skal man henvende sig til Patientforsikringen.
  • Hvis man ønsker at klage over den sundhedsfaglige behandling, skal man henvende sig til Patientombuddet, der også behandler klager over tilsidesættelse af patientrettigheder og klager over Patientforsikringens afgørelser om erstatning.