Frederikssund Kommunes logo

Beboer- og pårørenderåd på omsorgscentrene

Omsorg og ældre har besluttet, at der skal nedsættes beboer- og pårørenderåd på kommunens omsorgscentre.

Beboer- og pårørenderådene skal styrke samarbejdet mellem beboere, pårørende og omsorgscentre ved at fungere som et forum for dialog. I beboer- og pårørenderådet arbejder beboere, pårørende og personale sammen om at udvikle omsorgscentret. Herunder arbejder rådet for, at forholdene på omsorgscentret tilrettelægges, så de bedst muligt tilgodeser beboernes ønsker og behov.

Beboer- og pårørenderådene vælges første gang i 4. kvartal 2023.

Læs  mere i retningslinjen for beboer- og pårørenderåd.