Frederikssund Kommunes logo

Beboer- og pårørenderåd på omsorgscentrene

Der er nedsat et beboer- og pårørenderåd på hvert af kommunens omsorgscentre.

Beboer- og pårørenderådene skal styrke samarbejdet mellem beboere, pårørende og omsorgscentre ved at fungere som et forum for dialog. I beboer- og pårørenderådet arbejder beboere, pårørende og personale sammen om at udvikle omsorgscentret. Herunder arbejder rådet for, at forholdene på omsorgscentret tilrettelægges, så de bedst muligt tilgodeser beboernes ønsker og behov.

Der er valg til beboer- og pårørenderådene hvert år i 4. kvartal.

Læs  mere i retningslinjen for beboer- og pårørenderåd.