Frederikssund Kommunes logo

Handicapvenlige boliger

Frederikssund Kommune anviser handicapvenlige boliger til borgere, som er fysisk handicappede.

Hvis du vil søge om en handicapvenlig bolig fortrækker vi, at du ansøger via den digitale selvbetjeningsløsning. Du kan også udfylde den manuelle ansøgningsblanket. Den kan printes og sendes som almindelig post, eller du kan udfylde den og sende via din e-boks / din digitale postkasse.

Boligerne er fortrinsvis 2-rums boliger. Boligerne har typisk gode adgangsforhold og indretninger til gavn for gangbesværede og kørestolsbrugere.

Se fortegnelse over handicapvenlige boliger.

Frit valg

Du kan vælge en handicapvenlig bolig på tværs af kommunegrænserne. Hvis du vil flytte til en anden kommune, skal du være visiteret til en bolig både i din nuværende kommune og i den kommune, du vil flytte til. For at komme i betragtning til en bolig skal du opfylde nogle kriterier.

Hvem kan få handicapvenlig bolig

For at blive visiteret til en handicapvenlig bolig skal du opfylde de fleste af følgende kriterier:

  • Har varigt nedsat fysisk funktionsniveau
  • Har svært ved at færdes i boligen
  • Har behov for mobilitetshjælpemidler
  • Kan opnå bedre benyttelse af hjælpemidler ved boligskift
  • Boligens beskaffenhed opfylder ikke arbejdsmiljølovens krav til arbejdsplads for hjælperpersonale
  • Tilpasning af egen bolig er ikke mulig (vurderes individuelt).
Visitation til en handicapvenlig bolig sker altid efter en konkret individuel vurdering af funktionsniveauet. For ægtepar gælder, at kun den ene behøver at opfylde kriterierne.

Kvalitetsstandard

Frederikssund Kommunes kvalitetsstandard om handicapvenlig boliger udtrykker kommunens serviceniveau, og her kan du se, hvad du kan få hjælp til.