Frederikssund Kommunes logo

Midlertidigt ophold

Kommunen tilbyder midlertidigt ophold på Afdeling C på De Tre Ege i Jægerspris og på Rehabiliteringsafdelingen, som er placeret på Frederikssund Hospital.

En visitator vurderer, om et ophold kan bevilges.

Opholdstyper

  • Ophold på korttidsplads. Du kan blive tilbudt ophold på korttidsplads, hvis du har et særligt behov for omsorg, pleje og træning i at forbedre din tilstand, så du kan komme tilbage til din egen bolig. Samtidig skal det vurderes, at en intensiv tværfaglig indsats bestående af sygepleje, ergo- og fysioterapi samt pleje og omsorg på et døgnophold vil gavne dig.

  • Aflastningsophold. Formålet med et aflastningsophold er at aflaste dig, som er pårørende til en borger, der ikke kan være alene, og som er berettiget til hjælp i det daglige efter § 83 i Serviceloven.

  • Akutophold. Du kan blive tilbudt akutophold i en begrænset periode, hvor du har behov for akut sygepleje, der ikke kræver indlæggelse på hospital, men som ud fra en faglig vurdering vanskeligt kan leveres i dit eget hjem.

Kvalitetsstandard og takster

Kvalitetsstandard om midlertidigt botilbud beskriver det politisk vedtagne serviceniveau for den hjælp, du kan forvente at få.

Se den aktuelle pris for et ophold.