Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Midlertidigt ophold

Kommunen tilbyder midlertidigt ophold på Afdeling C på De Tre Ege i Jægerspris og på Rehabiliteringsafdelingen, som er placeret på Frederikssund Hospital.

En visitator vurderer, om et ophold kan bevilges.

Opholdstyper

  • Rehabiliteringsophold  for dig, som har brug for rehabilitering og ikke kan modtage tilbuddet ambulant. Opholdet gives, for at du fortsat skal kunne klare dig i eget hjem. Det kan også være for at vurdere, om du kan klare dig derhjemme med støtte, eller om du skal visiteres til en anden boligform. Tilbuddet gives primært på Rehabiliteringsafdelingen.
  • Ophold for døende  for dig, som lægeligt er erklæret døende og er i en tilstand, der gør det vanskeligt at give pleje, omsorg, lindring og støtte i hjemmet. Der er ikke tidsbegrænsning på opholdet, men hvis du får det bedre, kan du komme hjem. Tilbuddet gives primært på Rehabiliteringsafdelingen.
  • Midlertidigt døgnophold  for dig, som er visiteret til en plejebolig, men af pleje- og/eller arbejdsmiljømæssige årsager ikke kan være derhjemme. Vi vurderer løbende dine muligheder for at komme hjem. Et midlertidigt døgnophold kan vare, indtil du får det første tilbud om en plejebolig. Hvis du ikke tager imod tilbuddet, må du regne med at skulle være i dit eget hjem, indtil du får det boligtilbud, du ønsker. Midlertidigt døgnophold gives primært på Afdeling C.
  • Aflastningsophold  for dig, der har pårørende, som har brug for aflastning i hverdagen i kortere eller længere tid. Du skal have betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og varigt behov for pleje og omsorg hele døgnet. Opholdet varer fra tre til fjorten dage. Det starter en hverdag kl.13.00 og slutter en hverdag kl. 9.00. Tilbuddet gives primært på Afdeling C.
  • Midlertidigt pleje- og omsorgsophold for dig, som er svækket, fx efter et sygdomsforløb, eller som i en kortere periode har en påvirket almen tilstand. Opholdet gives med henblik på, at du skal komme tilbage til din egen bolig. Et midlertidigt pleje- og omsorgsophold kan vare fra få dage til flere uger. Tilbuddet gives på Rehabiliteringsafdelingen eller på Afdeling C.

Kvalitetsstandarder og takster

Kvalitetsstandarderne beskriver det politisk vedtagne serviceniveau for den hjælp, du kan forvente at få.

Se den aktuelle pris for et ophold.