Frederikssund Kommunes logo

Etablering af overkørsel kræver tilladelse

Det er ikke tilladt at køre på fortovet. Ind- og udkørsel over fortov er kun tilladt ved godkendte overkørsler.

Hvis man ønsker at etablere en ny overkørsel skal man søge en tilladelse ved Vej og Trafik.

Grundejeren skal selv betale og udføre arbejdet efter en typetegning, som fås hos Kommunen. Arbejdet må ikke igangsættes, før der er indhentet tilladelse. Arbejdet skal færdigmeldes til endelig godkendelse ved Vej og Trafik.

Der kan undtagelsesvis gives tilladelse til en midlertidig overkørsel. Denne kræver også en ansøgning, medfølgende en tegning over projektet til Vej og Trafik.

Foto af overkørsel