Frederikssund Kommunes logo

Etablering af overkørsel kræver tilladelse

Det er ikke tilladt at køre på fortovet. Ind- og udkørsel over fortov er kun tilladt ved godkendte overkørsler.

Hvis man ønsker at etablere en ny eller bredere overkørsel skal man søge om tilladelse ved Vej og Trafik. 

Hvornår skal jeg søge om tilladelse?

  • Ved etablering af nye adgange til din matrikel
  • Ved udvidelse af eksisterende adgange
  • Ved flytning af eksisterende adgange
  • Ved ændrede anvendelse af eksisterende adgange
  • Ved nedlæggelse af eksisterende adgange
  • Ved midlertidig adgang

Hvordan er processen?

Du skal som grundejer fremsende en ansøgning med tilhørende kortbilag til Vej og Trafik. Ansøgningen skal indeholde placering af overkørslen samt bredden af overkørslen. Når Frederikssund Kommune har vurderet det ansøgte og givet endelig godkendelse, så vil kommunens egen entreprenør udføre arbejdet. 

Hvad koster det, at få etableret ny eller bredere asfaltrampe

Byrådet besluttede d. 22. november 2023, at ansøger selv skal bekoste etablering af ny eller bredere asfaltrampe. Dette sker med hjemmel i vejlovens §49.

Pris for etablering af asfaltrampe er kr. 500,00 inkl. moms pr. løbende meter. Anlægsarbejdet blive udført af Frederikssund Kommunes egen entreprenør.

Foto af overkørsel