Frederikssund Kommunes logo

Asfaltarbejder og andre projekter

Frederikssund Kommune udfører løbende renovering af fortove og stier i kommunen.

Vi koordinerer disse arbejder med andre anlægsarbejder, herunder renovering af forsyningsledninger bl.a. Vand og Kloak Forsyning ved Frederikssund Forsyning, Fjernvarme forsyning ved E. ON Danmark A/S og Naturgas.

Kort over gravearbejder.

Liste over Fortovs-og stirenoveringer der er planlagt til udbedring.

Yderligere planlægges det at udlægge asfaltslidlag på en del vejstrækninger i kommunen.

Disse arbejder er i det omfang det har været muligt koordineret med ledningsarbejder, hvilket har medvirket til en del ændringer undervejs.

Se liste over kørebaner, der er planlagt til asfaltarbejder og kort med status på aktuelle projekter.

Se tidsplan for udlægning af asfaltarbejder

Mange andre projekter udføres gennem året. Projekterne besluttes ved de årlige budgetter og gennem Teknisk Udvalgs anlægspulje.   

Igangværende projekter