Frederikssund Kommunes logo

Cykelregnskab

I Frederikssund Kommunes interaktive cykelregnskab kan du få et overblik over udviklingen i cykeltrafikken i kommunen.

Formålet med cykelregnskabet er at præsentere de data, som kommunen ligger inde med på cykelområdet, for alle der har interesse i det emne. Derudover er det et redskab til planlægning, evaluering og beslutning for kommunens trafikplanlæggere og beslutningstagere.

Billedet viser forsiden til websiden med cykelregnskabet

Det visuelle og interaktive format er valgt for at præsentere data på en levende, overskuelig og tilgængelig måde. Og ved hjælp af en række filtre kan man nemt selv vælge, hvad man vil fokusere på.

Cykelregnskabet er udarbejdet som en indsats under Klimaplan 2045 og Mobilitetsplan 2023. Det er forventningen, at cykelregnskabet kan bidrage til at dokumentere effekterne af indsatserne for at nedbringe CO2-udledning og fremme cyklismen.

Cykelregnskabet er bygget op af seks forskellige temasider, der på hver sin måde fortæller noget om cykling i Frederikssund Kommune med de data om cykeltrafikken, som kommunen har til rådighed.

Åbn det kommunale cykelregnskab (eksternt link)