Frederikssund Kommunes logo

Buskørsel

Frederikssund Kommune samarbejder med Trafikselskabet Movia og nabokommuner om at tilrettelægge buskørslen så optimalt som muligt, og kommunen afgiver hvert år inden 1. maj en trafikbestilling til Movia.

Det er Movia, der udarbejder køreplaner, står for trafikinformation og har ansvaret for den daglige drift af busserne.

Det er den enkelte kommune der har ansvaret for at fastlægge busnettets udformning, serviceniveauet og den tilhørende økonomiske ramme.

Du kan få mere information om den kollektive trafik på følgende hjemmesider:

BUS. Foto: Kenneth Jensen.

Buslinjer og køreplaner

R-linjerne 310R og 230R udgør sammen med linjerne 600S og 320R grundstammen i den kollektive trafikbetjening i kommunen.

De binder trafikknudepunkterne i Skibby, Jægerspris og Slangerup sammen med Frederikssund Station, og skaber forbindelse til togstationerne i Roskilde, Hillerød, Ølstykke og Farum.

Det overordnede busnet suppleres af et busnet, hvor linjerne dækker bredere, men til gengæld har lavere frekvens og længere rejsetid. Med princippet om mest bus for pengene er afgangene prioriteret på tidspunkter, hvor der er størst potentiale for passagerer.

Aktuelle køreplaner

Se de aktuelle køreplaner for buslinjer i kommunen:

158230R, 310R, 311312313, 315, 316, 317, 318, 320R, 325600S, 65E, 337

Kommunebussen  kører alle hverdage mellem Kyndby Huse, Kyndby, Dalby Huse, Over Dråby Strand og Jægerspris. Bussens køreplan gælder fra den 1. marts 2021 Det er også muligt at benytte kommunebussen, når den kører skolekørsel, såfremt der er plads i bussen. Bemærk at kommunebussens skoleafgange kun køres på skoledage. Se køreplanen for skoleafgangene her.

Se et samlet kort over alle busruter i Frederikssund K0mmune (gyldigt fra 12. august 2019)

Hvis du er i tvivl om, hvilken bus du skal med, kan du finde din rejse på rejseplanen.

Yderligere information om buskørsel og køreplanerne for kommunes buslinjer kan ses på moviatrafik.dk.

Flextur

Frederikssund Kommune tilbyder Flextur, som er et tilbud når de almindelige buslinjer ikke passer til dit behov. Læs mere om Flextur.

Plustur er et supplement til kollektiv trafik, når bus og tog ikke kører hele vejen. Plustur bestilles og betales via Rejseplanen og koster 21 kr. pr. tur. Læs mere om Plustur her: https://rejseplanen.flextrafik.dk/readmore/movia