Frederikssund Kommunes logo

Tilladelser på vejarealer

Regler om opsætning af nabohjælp og legende børn skilte.
Ophængning af plakater på vejareal.
Hastighedsdæmpende tiltag som f.eks. vejbump, chikaner m.m.
Beskrivelse af ansøgningsprocedure.
Beskrivelse af regelsæt og ansøgningsprocedure.
Etablere en ny overkørsel.