Frederikssund Kommunes logo

Cykelstier

Det skal være nemt, direkte og sikkert at færdes på cykel i Frederikssund Kommune. Derfor arbejder vi på at:

  • Stinettet skal være sikkert, trygt og fremkommeligt med god komfort, stand og sammenhæng.
  • Det skal være muligt på cykel at komme let og direkte til sit mål.
  • Pendlere skal gives bedre mulighed for at vælge cykel eller gang som dagligt transportmiddel eventuelt i kombination med kollektiv transport.

Til at understøtte disse mål, har vi udarbejdet en cykelstiplan. Planen skal bidrage til, at vi kan tilbyde vores borgere et sammenhængende, velfungerende og sikkert stinet. Store dele af rutenettet findes allerede i dag. Nogle steder mangler sikre forbindelser.

I cykelstiplanen arbejder vi ud fra følgende prioritering:

  1. Cykelstier til skole og uddannelse.
  2. Cykelstier i byområder, herunder adgang til kollektiv transport.
  3. Pendlere/cykelstier mellem byer: cykelpendlerruter mellem oplandet og bykernerne.
  4. Forbindelser til rekreative stier og områder.

Cykelrutenet

Både nuværende og potentielle cyklister efterspørger rimelige direkte ruter og en stor sikkerhed, tryghed og komfort på stierne. Stiplanen, og det dertil hørende cykelrutenet, bygger videre på det pendlerrutenet, der allerede er udarbejdet i samarbejde med Bycirklen i forbindelse med den fælles cykelstrategi.

Stiplanens rutenet forbinder de enkelte byområder og vigtige rejsemål i og udenfor byområderne. Med cykelstiplanen ønsker kommunen også at understøtte børn og unges mulighed for selv at transportere sig sikkert på cykel.

Supercykelstier

Frederikssund Kommune deltager sammen med regionen og 21 andre kommuner i Region Hovedstaden i samarbejdet om at etablere af et net af supercykelstier. Supercykelstien i Frederikssund hedder Frederikssundruten og løber langs S-banen fra Frederikssund St. til København. Vores andel af Frederikssundruten er allerede etableret. Hele strækningen ind til København forventes indviet sommeren 2017. Du kan læse mere om Supercykelstier på den officielle hjemmeside.