Frederikssund Kommunes logo

Mobilitetsplan – mod mere grøn transport i Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommunes Mobilitetsplan skal understøtte målet om at reducere CO2-udledningen med 80% i 2030. Planen har fokus på trafik, mobilitet og grønne transportløsninger og indgår i kommunens arbejde med grøn omstilling. Du kan læse planen her: Mobilitetsplan 2023.

Transport en stor post i CO2-regnskabet

På globalt niveau er transport og afbrænding af brændstof en af de største kilder til udledning af drivhusgasser. Den samme tendens gør sig gældende i Frederikssund Kommune, hvor transport udgør 36 % af den samlede CO2-udledning (se diagram herunder).

Mobilitetsplanen peger på konkrete løsninger, der kan sænke drivhusgasudledningerne på transportområdet. Der er overordnet tre muligheder for at minimere udledningerne fra transportsektoren:

  • Begrænse behovet for at transportere sig
  • Overflytning til grønne transportformer
  • Omstilling af bilparken til fossilfrie brændsler

Alle tre muligheder kræver en ændring af adfærden, og derfor har der i forbindelse med udarbejdelse af planen været en høj inddragelse af borgere, virksomheder og andre interessenter, så løsningerne er i overensstemmelse med efterspørgslen i kommunen.