Frederikssund Kommunes logo

Belægningssten i Deltakvarteret Vinge

Herunder findes belægningsplaner for hhv. Obvej og Okavangovej:

Kommunen vil gerne have bemærkninger, enten skriftlige eller på den rundtur kommunen holder efter påske.

Arealet foran Okavangovej 24 til 40 er ikke færdigprojekteret. Det afventer at byggeriet er færdigt.

Læs dette notat, som er en beskrivelse af, hvordan tegningerne skal læses, og hvad man som beboer skal være særlig opmærksom på.