Frederikssund Kommunes logo

Bedre plads til cyklister

I landområder er vejene ofte smalle, og med to vejbaner kan pladsen til cyklister blive meget trang. Plan og Teknik har på sit møde onsdag den 29. marts 2023 besluttet, at der skal etableres flere 2 minus 1 veje.

Her bliver de to vejbaner lagt sammen til én kørebane midt på vejen, og der bliver optegnet en stiplet bred kantlinje i begge sider. Bilisterne i begge køreretninger skal derfor deles om ét kørespor, og kun overskride den stiplede kantlinje, når der er modkørende trafik.

Formålet med denne vejtype er at give mere plads til de bløde trafikanter i siden af vejen. Vejtypen er anbefalet i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan 2013-2020 som et middel til at opnå færre ulykker og mindre alvorlige personskader. En analyse har vist at 2 minus 1 veje i kombination med fartdæmpende foranstaltninger eller nedsat hastighedsbegrænsning giver et signifikant fald i antallet af uheld på mellem 32% og 47% afhængig af de fartdæmpende foranstaltninger.

De nye 2 minus 1 veje bliver etableret følgende steder

  • Manderupvej, Slangerup (landzone)
  • Hørupvej/Græsevej, Frederikssund (landzone)
  • Gerlev Strandvej, Jægerspris (landzone)
  • Orebjergvej, Jægerspris (landzone)
  • Østergaardsvej, Skibby (landzone)
  • Svanholm Allé, Skibby (landzone)
  • Venslevleddet, Skibby (landzone)
  • Mejerivej/Søndervej, Skibby (landzone)
  • Hammer Bakke, Skibby (landzone)

Skilte ved 2 - 1 veje