Frederikssund Kommunes logo

Matrikelkort

Eksempel på matrikelkort

Matrikelkortet beskriver de juridiske ejendomsgrænser og vejrettigheder. Desuden vises også fredskovsbelagte arealer og strandbeskyttelseslinjer.

Matrikelkortet er et vejledende kort, hvor skelgrænserne ikke nødvendigvis falder sammen med de synlige brugsgrænser i landskabet. Kortet kan derfor ikke anvendes til f.eks. måltagning.

Ønsker du et nøjagtigt matrikelkort over en ejendoms matrikelskel, skal du henvende dig til en landinspektør eller Geodatastyrelsen.

Læs mere om matrikelkort på Geodatastyrelsens hjemmeside.

Prøv også Geodatastyrelsens online tjeneste Se på kort, hvor du kan taste en adresse ind og se hvordan området ser ud i dag sammenlignet med et historisk kort.