Frederikssund Kommunes logo

Minirenseanlæg

På denne side kan du læse nærmere om, hvad et minirenseanlæg er, og hvilke krav Frederikssund Kommune stiller, hvis du ønsker at etablere et minirenseanlæg på din grund.

Hvad er et minirenseanlæg?

Et minirenseanlæg er et lukket anlæg med afledning til recipient. Spildevandet renses ved biologiske og kemiske processer, lidt ligesom i de store, offentlige renseanlæg. Der findes pt. fire godkendte anlæg: Kongsted/KWHPipe, New-Line, BioKube og Watersystems. Et minirenseanlæg kræver en fungerende bundfældningstank som en del af anlægget (visse typer kommer med indbygget bundfældningstank).

Et minirenseanlæg kan opfylde alle renseklasser (O, SO, OP og SOP).

Krav til minirenseanlæg

Inden du etablerer et minirenseanlæg, skal du have tilladelse fra Frederikssund Kommune. Minirenseanlægget skal etableres af en autoriseret kloakmester.

Hvis spildevandet skal udledes til dræn, grøft, vandløb eller lignende, efter rensning, skal du ansøge om og opnå medbenyttertilladelse inden vi kan behandle ansøgningen om minirenseanlæg.

Du finder ansøgningen til et minirenseanlæg her: Ansøgning til minirenseanlæg. Når anlægget er blevet etableret, skal du indsende en færdigmelding. Det er en god idé hvis du som grundejer anskaffer en kopi af færdigmeldingen fra din autoriserede kloakmester.