Frederikssund Kommunes logo

Ungeområdet - Thorstedlund

Center for Familie og Rådgivnings tilbud til unge mellem 13 - 18 år og deres familier, der har behov for særlig støtte efter Servicelovens forebyggende foranstaltninger § 11 og § 52.
Vi er en del af strategien fra anbringelse til forebyggelse, der blev politisk vedtaget i 2012. Vi består af 17 konsulenter, hvoraf 3 sidder på Kommunens folkeskoler.

Målgruppen oplever bl.a.:
konflikter, misbrug, skolefravær, konfliktfyldte skilsmisser samt diverse diagnoser (ADHD, Angst, m.m.)

Vi arbejder ud fra, at vi er gæster i familiernes liv og at de unge/familierne hjælpes bedst samlet og i deres lokalmiljø, hvor den unge bliver i sin skole og beholder sit netværk/venner.
Vi arbejder konsultativt, terapeutisk og/eller med pædagogiske aktiviteter, der understøtter den unge og familiens mulighed for at skabe den forandring, der skal til for at komme i bedre trivsel. Kontakt til Thorstedlund sker ud fra en bekymring og en handleplan beskrevet af rådgiver i samarbejde med familien, og hvor fokus er på familiens og den unges udviklingspotentiale.

Vi er opdelt i  teams:

Forebyggelseskonsulenterne
3 konsulenter, der arbejder på overbygningsskolerne, med særlig fokus på fravær og mistrivsel. Information om Forebyggelseskonsulenterne findes på skolernes intranet.

Det Forebyggende team
5 konsulenter, der arbejder med hele familien og den unges netværk. De tilbyder en kortvarig indsats, der giver familien mulighed for at få skabt den forandring, der skal til for at bedre familiens trivsel. Opgaven kan også være at tilbyde familiebehandling sideløbende med en § 50 undersøgelse i de tilfælde, hvor der vurderes at familien har behov for støtte i afklaringsforløbet.

Det Intensive team 
5 konsulenter som samarbejde med familiens i op til et år og er Familieafdelingens alternativ til anbringelse. Teamet arbejder på at den unge og familien får hjælp til at tackle deres udfordringer sammen som familie.

Ungekonsulenter
6 konsulenter, der hovedsagelig arbejder som kontaktperson for den unge eller hele familien. De inddrager desuden den unges netværk i arbejdet. Tilbuddet om kontaktperson får den unge i de få tilfælde hvor forældrene af ukendte årsager ikke selv er i stand til at samarbejde omkring den unges forandring og trivsel

Vi bor:
Græse Strandvej 22
3600 Frederikssund