Frederikssund Kommunes logo

Plejefamilier søges

Frederikssund Kommune har løbende brug for plejefamilier, der har lyst til at modtage børn / unge i døgnpleje eller aflastning.

Vi foretrækker plejefamilier, der bor mindre en 50 km fra Frederikssund.

At blive plejefamilie kræver en godkendelse fra Socialtilsynet

Er I allerede godkendt som plejefamilie og interesseret i at modtage børn fra Frederikssund Kommune, vil vi meget gerne optage jer på vores liste over plejefamilier.

Optagelsen sker ved at I udfylder og sender et oplysningsskema for godkendte plejefamilier

Liste over plejefamilier
Listen over plejefamilier fungere således at I noteres på listen på baggrund af det udfyldte skema og ud fra listen udvælges den plejefamilie som sagsbehandleren vurderer bedst matcher det barn / de børn, der har behov for at komme i familiepleje.

Sagsbehandleren kontakter jer herefter for en nærmere afklaring  af om I er interesseret, og sammen med jer aftales så det videre forløb.

Valget af plejefamilie sker i tæt samarbejde med sagsbehandleren og kommunens familieplejekonsulent, der løbende føre tilsyn med barnet under dets ophold i plejefamilien